Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Sju kvalitetsverktyg för bättre kunskap, 29s

Håkan Södersved

Grundbok för systematiskt kvalitetsarbete i skolan, i klassrumet, på skolgården och resan elelr gångvägen till och från skolan. Boken omfattar 7QC Tools tillämpade på ett enklaste sätt för Pelle i sin skola: Grundverktyg för processyn, datainsamling, Sex Sigma variations-, stabilitetsanalys, kapabilitets- eller duglighetsanalys samt enkla sambandsanalyser. Enkla exempel hämtade ur Pelles dvs. allas vår skolvärld. Lämplig stödbok att beställa i samband med vår Lean 6-Sigma Yellow Belt-utbildning inom utbildnings-, tjänste-, vård- och servicesektor. Tryck: Expira Utbildning.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.