Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Rational Descriptions, Decisions, and Designs, 490 s

Myron Tribus

Boken bygger på Bayes statistik som beslutsstöd inom teknisk utveckling för avgöranden inom det osäkra gränslandet mellan det kända och det ännu okända. För att kunna bestämma gränsen mellan det kända och det okända introducerar Tribus läsaren i en logisk systematik baserat på statistisk tolkning för beslut baserat

på en kombination av Bayes’ ekvation och entropi.

Nytryck år 2000. Första utgåvan 1969. Språk: Engelska. Tryck: Expira Utbildning.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.