Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Lean Handboken

Beau Keyte och Drew Locher

”Se över organisationen så att den blir flödesorienterad och visualisera förbättringsarbetet. Alltså börja med att rita upp alla värdeflöden! Nu är det hög tid att se över även de administrativa processerna.”
Conny Svensson Operations Manager Parker Hannifin AB, styrelsemedlem Lean Forum ”Använd erfaren extern expertis i början, men se upp för dem som vill göra jobbet åt dig!”

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.