Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Lean 6 Sigma-presentation, 20 s

Håkan Södersved

Åtta olika sammandrag. 1. Tilltagande konkurrens tvingar fram genomgående förändringar. 2. Satsa på den förbisedda människan med Demings filosofi och 14 punkter. 3. Lean Production genom samkörning av produkt- och produktionsutveckling. 4. Statistik med 7QC-Tools, SPC och mätosäkerhet i Sex Sigma. 5. Konstruktörens

försöksplaneringsverktyg DOE. 6. Kundfokus med quality function deployment QFD. 7. De nya sju ledningsverktygen 7MT. 8. Platt teamarbete i Lean produktion på japanskt vis. Denna ingår i den personliga Green Belt och Black Belt-dokumentationen. Särtryck: Expira Utbildning.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.