Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Lean 6-Sigma Design med Agile och Scrum

Håkan Södersved

LEAN 6-SIGMA DESIGN, H SÖDERSVED.  SJÄLVSTUDIEBOK 2007,
CA 300S – INNOVATIV TEAMUTVECKLING MED AGILE OCH SCRUM.

Lean 6-Sigma Design är en projektmetodik för snabb framtagning av kvalitetsprodukter. Exempel från USA, Japan och Sverige. EDA, SOA, CMMI, Agile och Scrum inom IT-utveckling för snabb etappvis leverans av mjukvara med kort ledtid och hög kvalitet. Lean VSM-, Spagetti och 6-Sigma-PPM diagram. Kortfattad Toyota-historia. Bildmetaforer, Lean Accounting förklarad, Moore’s Law, Little’s Law, Murphy’s Law, Designtvärflöden, kompetenschecklistor, 6S-Ppk-Yield-DPMO-tabeller, Lean 6-Sigma ordlista med förklaringar, Indexord.

Tryck: Expira Utbildning.

Lämplig stödbok att beställa i samband med vår utbildning i Lean 6-Sigma Design.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.