Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Kunskapsutveckling i Japan för Lean o 6-Sigma

Håkan Södersved

Rapport från forskningsresan 1993 som Håkan utförde för att reda ut bakgrunden till kunskapsgenerering inom företag och utbildningssystem i Japan. 4,2 universitet på 1 milj invånare – motsvarar 37 universitet i Sverige. Kan det ha betydelse? Kan vidareutbildning som nyanställd på företag 2 år efter akademisk doktorsexamen ha

en betydelse? Tryck: Expira Utbildning.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.