Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Concurrent Engineering

Håkan Södersved

Ett arbetssätt för effektiv produktframtagning. Under 80-talet började vi i västvärlden, USA och Europa, inse att vi måste bli bättre för att kunna konkurrera internationellt. Det var en förbättring på bred front som måste åstadkommas under 1990-ta­let; kortare ledtider, nya modeller med högre funktionalitet, hög totalkvalitet med felfria produkter och lägre kostnader. Denna förbättring berörde både produkter, tjänster och produktionsprocesser och drevs på flera fronter med namn och koncept så­som Concurrent Engineering, Simultaneous Engineering, Total Quality Manage­ment m fl. Som stöd tog ett flertal ”verktyg” fram. Centralt i hela föränd­ringsprocessen var dock att på ett bättre sätt använda människans dvs. medarbe­tarnas innovationskraft, initiativförmåga och kunskap. För att verkligen klara av den internationella konkurrensen krävs för det enskilda företaget stora omställningar som berör arbetssätt, organisation och hjälpmedel. Första utgåvan kom 1991, uppföljaren Lean 6Sigma Design utkom 2007.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.