Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Bortom Lean, 12 steg för verksamhet i världsklass

Joakim Bjurström

Lean är världens mest utbredda och långlivade management-koncept, och tillämpas av alla slags verksamheter. Samtidigt är det få som verkligen har lyckats och det börjar bli allt mer uppenbart att det saknas viktiga beståndsdelar i Lean.

I den här boken lanseras en ny modell för verksamhetsutveckling som tar vid där Lean tar slut. Författaren har gått tillbaka till källan och fångat upp de ingredienser som saknats i Lean. Många av dem tar avstamp i de universella principer som Japan byggde sin framgångssaga på från 1950-talet och framåt, men som valdes bort när Lean importerades till västvärlden.

Det nya handlar inte minst om behovet av ständig rörelse och utveckling och att överge tanken på det perfekta framgångsreceptet. Andra framgångsfaktorer som lyfts fram i Bortom Lean är ledningens roll, fokus på kvalitet samt vikten av ett system för lärande och träning.

Joakim Bjurström var under många år verksam som VD i ett medelstort industriföretag, men sadlade 2007 om till konsult, utbildare och föreläsare med verksamhetsutveckling som fokusområde. Han har ett flertal certifieringar och bred erfarenhet inom området.

”Utomordentlig bok som tar begreppet Lean tillbaka till den praktiska nivå där det hör hemma. Måste-läsning för alla som sysslar med verksamhetsutveckling. Tankeväckande och mycket användbart innehåll som tydligt speglar författarens gedigna erfarenheter från många års arbete med Lean. (Sven-Eric Larsson, VD, Scandinavian Enterprise Management AB)

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.