Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Bästa kända arbetssätt – Lyckas med standardisering genom teamarbete, kompetensutveckling och ledarskap

Oskar Olofsson

Genom att göra all personal delaktiga i att utveckla och dokumentera ett bästa kända arbetssättförbättras kvaliteten och effektiviteten i arbetet. Detta innebär en standardisering men utan den detaljstyrning som ofta brukar förknippas med begreppet.

Metodiken bygger på lokala överenskommelser om hur arbetet ska utföras, en genomtänkt upplärning på arbetsplatsen och en daglig dialog mellan chef och medarbetare om hur arbetet ska utvecklas.

Boken beskriver även hur chefers arbetstid kan planeras för att säkerställa att det viktigaste görs först och på rätt sätt – ett bästa kända arbetssätt för ledare.

Boken ger svar på frågor som:

  • Hur skriver vi bra arbetsinstruktioner?
  • Hur utbildar vi på bästa sätt?
  • Hur får vi i gång ett effektivt förbättringsarbete?
  • Vad gör vi vid avvikelser?
  • Hur utför vi uppföljningar på ett coachande sätt?
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.