Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Pia Anhede

Revere AB

Pia har tränats av Mike Rother och Bill Costantino i kata vid flera tillfällen.

Pia har mer än 20 års erfarenhet av att driva lean-implementeringar i organisationer från såväl industrin som från sjukvård, offentlig sektor och servicesektorn.

Idag arbetar Pia aktivt med kata som en del av lean-implementeringar. Pia är också tillsammans med Joakim Hillberg ansvariga för Plans utbildningar och är ackrediterade att certifiera i lean enligt Lean Competency System.

 

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.