Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Välkomna!


Lena Lundh, styrelseordförande Lean Forum, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen och Thomas Wallén, sjukhusdirektör Södra Älvsborgs sjukhus

Publicera

Logga in eller skapa konto för att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.