Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Så blir Värdebaserad vård en del av verksamhetsstrategin på Sahlgrenska


Henrik Almgren kommer att visa hur SU arbetar för att öka värde för patienterna och hur värdebaserad vård är på väg att bli en del av verksamhetsstrategin. Han kommer även att diskutera styrkor och svagheter med konceptet och hur de har tagit fasta på detta i planen för fortsatt införande. En fördjupning i de praktiska resultaten sker i ett av parallellspåren.

Henrik Almgren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Foto: Marie Ullnert

Henrik Almgren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Foto: Marie Ullnert

 

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.