Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Hoshin Kanri och X-matris – avgörande i SÄS arbete med ledningssystem


SÄS använder sedan 2013 x-matris-modellen för att beskriva sjukhusets verksamhetsplan.  Modellen, med ursprung i Lean-metodik, presenterar relationen mellan sjukhusets fokusområden och mål samt de förbättringsprogram som säkrar målen för varje klinik och sjukhuset som helhet. Kliniker och avdelningar bryter ner målen och arbetar fram egna X-matriser. Denna visuella modell är unik i svensk sjukvård.

Thomas Wallén, sjukhusdirektör

ThomasW

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.