Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Högintensivt förbättringsarbete – HIFA


Högintensivt Förbättringsarbete (HIFA) är en egenutvecklad arbetsmodell som bygger på
kända Lean- och Six Sigma-verktyg ihoplänkade till att på fem dagar genomföra radikala förbättringar i ett flöde. Upplägget har en tydlig Lean-filosofi där arbetet utgår från intervjuer runt vad som är värde för patienten, sker på verksamhetsgolvet, inkluderar alla involverade yrkesdiscipliner och chefer, har
PDSA inbyggt i varje moment och genomförs med actionbaserad inlärning utan ställtider. Metoden kräver aktivt handledarstöd men insikter, beslut och implementering sker av dem som är verksamma i vardagen.
Peter Häyhänen, utvecklingschef.

nyPeterhayhanen

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.