Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

7. Närhälsan Vårgårda Vårdcentral


Avresa från Grand Hotel kl. 10.30.
Studiebesöket startar kl. 11:30 och avslutas ca 16.00
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 11:20 på Närhälsan i Vårgårda, Centrumvägen 2, Vårgårda.

Här arbetar vi tillsammans, tvärprofessionellt för att utveckla vår verksamhet för kundens/patientens bästa. Fokus är patientflödet och god kvalitet, uppbyggt på en tydlig struktur och en väl genomtänkt planering. Exempelvis etablerade vi för några år sedan nya roller i form av HAS (huvudansvarig sjuksköterska) och HAL (huvud ansvarigläkare) som är kärnan i akutverksamheten och säkerställer samarbete. Vi har förstått att det är viktigt att avsätta tid för utvecklingsarbete i tvärprofessionella grupper för att låta medarbetarskapet växa och under studiebesöket kommer du att få ta del av vårt arbetssätt, hur vi arbetar med processerna i förbättringsarbetet och mycket mer.

Du möter: Mila Gomez Johansson, vårdcentralschef, Marie-Louise Ulvebro Berg,
biträdande vårdcentralschef och flera andra medarbetare.

Vargardavardcentral

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.