Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

5. Va! Måste vi prata med varandra också?! Konkreta metoder för samverkan över gränser


På den här sessionen får du se hur 2014 års värd för Lean Forum Healthcare, Västerbottens läns landsting, har fortsatt sitt arbete.

Du får ta del av deras strategier och verktyg för att analysera och följa upp hur samverkan utvecklas. Hur skapas goda relationer mellan aktörerna i teamet och ledarskapet så att värdet förpatienten höjs? Övningar och teori kommer att varvas med exempel på framgångsrika förbättringsarbeten i samverkan mellan olika verksamheter i VLL,  tillsammans med kommunen och regionen.

Föreläsare: Pia Lindberg, Helena Teglund och Anders Edström Memeologen, Västerbottens läns landsting

pialindbergHelena Teglund AndersEsdstrom

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.