Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

4. Utveckla färdigheter för en självförbättrande verksamhet


De två huvudprinciperna i Lean kan kallas flöden och självförbättrande verksamhet. Det är ofta den senare som betraktas som svår och är mest eftertraktad. Magnus Lord visar steg för steg hur man i praktiken skapar en självförbättrande verksamhet och bygger upp de färdigheter som behövs.

Foto: André de Loisted

Foto: André de Loisted

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.