Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

2. Digitaliserade förbättringstavlor


Capio S:t Görans sjukhus har utvecklat och implementerat digitala förbättringstavlor där vi bibehållit det analoga arbetssättets enkelhet och tillfört teknikens möjligheter.

Genom tavlorna har vi fått ett mer tillgängligt och transparent system som i realtid kan dela information över klinikgränser, i flödesprocesser och till förbättringsgrupper.

Via tavlorna har en sjukhusgemensam standard för förbättringsarbete utformats och vi har lyckats knyta samman den traditionella avvikelsehanteringen med förbättringstavlorna.

Du möter:  André Rönnberg, projektledare IT och Magnus Bäckström, Anestesi ssk, Lean facilitator, Anestesikliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Andre Ronnberg 1700x1900Magnus Backstrom

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.