Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Simon Elvnäs: Ledaren som den mänskliga faktorn – du vill, du kan, du misslyckas…


simon_elvnasSimon Elvnäs är forskaren som tog tag i att det inte på decennier tillkommit någon ny forskning om ledarbeteende som bygger på verklig data. Han har utvecklat en briljant metod för att samla verklig data och analysera ledares beteenden.

Därför har han och hans kollegor filmat mer än 500 ledare från 17 branscher med 63 kameror, på plats i deras verksamheter. Varje ledare har fått smått otroliga 15.000-40.000 beteenden kategoriserade och analyserade.

Resultatet? Chefer gör minst av det som ger positiva effekter och mest av det som medarbetarna allra minst behöver. De gör faktiskt inte alls det som de tror att de gör.

På Lean Forum 2017 kommer du att få insikt i vilka komponenter som utgör ett effektfullt ledarskap och hur det ska utövas. Simon kommer att dela med sig av filmer med ledare som agerar i sin verklighet. Detta kommer att sätta sig i ditt visuella medvetande och hjälpa dig att bli mer medveten om hur du själv ska utöva ledarskap. Du kommer till exempel att få se ledare som tror att de ger feedback, vad de egentligen gör och hur de kan göra enkla men radikala förbättringar.

Simons fokuserar en kärnpunkt för dagen: Hur mycket vi än kämpar för att utveckla våra organisationer, är resultatet till sist beroende av hur vi utövar ledarskap.

Simon Elvnäs är en mycket uppskattad föreläsare. Han är industridoktorand vid KTH.

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.