Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

2. Propoint: Så görs lean till förhållningssätt i hela organisationen


PropointPropoint AB är en kontraktstillverkare av elektronik som har strävat mot ständig förbättring sedan starten 1986.

Under 2013 genomförde de en förstudie för att se hur de ska lämna det metoddrivna förbättringsarbetet med målet att verkligen bli bäst. De ville ta ett större kliv med fokus på att skapa en förbättringskultur där alla medarbetare ges möjlighet att bidra i förbättringsarbetet varje dag. Förstudie resulterade i en handlingsplan som sträckte sig över 2 år. Jämte denna genomfördes en större träning i Lean under ett halvår, så att Lean skulle genomsyra hela verksamheten och inte enbart produktionen. Propoints kallar denna strategi för 0Ω (noll resistans, inget motstånd, fritt flöde).

Efter flera års arbete inser alla inom Propoint att det är en lång resa kvar, vilket är en insikt som krävs för att kunna uppnå ännu bättre resultat. Men de har redan uppnått resultat som inte varit möjliga utan ambitionen att implementera Lean fullt ut:

  • 25% omsättningsökning under 2016 med samma bemanning som året innan.
  • Klart förbättrad genomloppstid genom hela produktionen med 30%.
  • Minskat PIA med 15%.
  • Förbättring av nyttjandegraden i vår maskinpark med ca 50%.
  • En effektiv pulsstruktur på samtliga nivåer i verksamheten för att upptäcka avvikelser.
  • Tydligt förbättrad kommunikation i hela organisationen.

På Propoint är de övertygade om att det går att tillverka elektronik lönsamt i Sverige. Leanresan kommer att fortsätta och de går nu vidare med att inbjuda kunder att samarbeta för att skapa effektiva flöden och tillsammans bli vinnare.

Publicera

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.

christian louboutin outlet, bvlgari rings replica, Christian Louboutin Replica, christian louboutin replica, hermes belt replica, cartier love bracelet replica, replica christian louboutin, cartier love bracelet replica cartier juste un clou replica giuseppe zanotti replica