Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

1. Aros Electronics: Kata gör förbättringsarbetet proaktivt


För drygt tio år sedan togs de första stegen på Aros Electronics mot att börja tillämpa leanprinciperna inom produktionen. Som många andra började de med att tillämpa olika metoder och verktyg. Med tiden växte insikten och behovet av helhetssyn blev tydligt. Visionen om enstycksflöde växte fram och är idag en stark ledstjärna i det dagliga arbetet, där strävan är att en order ska produceras samma morgon som den läggs.

På det här studiebesöket kommer du att få se ett välfungerande avvikelsedrivet förbättringsarbete. Men det stannar inte där. Den stora utmaningen på senare år har varit att snabbt gå från en resursfokuserad fabrik till en flödesoptimerad, samt att mogna med all ny teknik. Verksamheten har expanderat kraftigt på kort tid då de haft investeringsvilliga ägare som satsat på ny teknik, bland annat på industri 4.0-konceptet.

För att möta dessa utmaningar har de kompletterat det avvikelsedrivna förbättringsarbetet med ett proaktivt förbättringsarbete, baserat på kata.

aros-kata-email

Kent Johansson och Katrin Ferdinandsson. Kent är produktionschef med ansvar för hela den operativa verksamheten i Göteborg. Katrin var med i den första piloten med proaktivt förbättringsarbete.

På detta studiebesök kommer du att få se ett fantastiskt exempel på hur kata fungerar och gör det möjligt att nå utmaningar som man på förhand inte kan tänka ut hur de ska uppnås. Du kommer att få se hur de uppnått positiva resultat

  • För kunderna. De har uppnått både kvalitetshöjningar och gjort att teamen är mer dynamiska team så att de balanserar snabbare och minskar risken för leveransförseningar.
  • Hos medarbetarna. Utmaningar skapar generellt högre engagemang och delaktighet och ett tydligt sätt för medarbetare att visa framfötterna.
  • Hos ledarskapet. Ledarskapet har gått till att vara mer coachande istället för att chefen är ”expert”. Det utkristalliseras bättre vilka som är goda ledare och vilka som vill utveckla sitt ledarskap. Chefskapet är mindre förvaltande till mer drivande i förbättringsarbetet.
  • För planeten. Aros arbetar proaktivt med miljöriktade insatser, till exempel genom att sänka energiförbrukningen.

Aros Electronics AB, med cirka 150 medarbetare, utvecklar och tillverkar kundanpassad elektronik och mekatronik till industri-och fordonskunder. Företaget ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Vi ingår i Van de Wiele-koncernen som är en belgisk ägare och i huvudsak fokuserar på utveckling och tillverkning av textila applikationer så som vävmaskiner och kringutrustning till detta.

Publicera

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.

christian louboutin outlet, bvlgari rings replica, Christian Louboutin Replica, christian louboutin replica, hermes belt replica, cartier love bracelet replica, replica christian louboutin, cartier love bracelet replica cartier juste un clou replica giuseppe zanotti replica