Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Thomas Arctaedius


Affilierad forskare och lärare, Data och systemvetenskapliga institutionen Stockholm Universitet Styrelsemedlem, Decuria AB, Savantic AB, NeoZeo AB, Morgan m.fl
Grundare CSES; center för Socialt Entreprenörskap
Medlem i utvärderingsgrupp KTH Innovation ”Verifiering för Tillväxt”, Medlem kommunstyrelsen Vallentuna kommun

Fil Dr, Kärnfysik Stockholms universitet,  Vd och grundare ayond AB

Tidigare:
Gästforskare Stanford University
Näringslivschef Stockholms Universitet
VD Stockholms Universitets Holding AB
Ordförande Venture Cup
Styrelsemedlem i forskningscentrumen, Exselent och MobileLife

 

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.