Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Lena Bruce

Affärsutvecklare - strategisk analys, Sveaskog

Lena Bruce arbetar med strategisk analys och policyutveckling inom Sveaskog. På hennes bord ligger bland annat frågor som rör hur företaget kan bli bättre på att möta framtidens krav på skogsprodukter och skogsbruk. Hon är doktor i ekologi, hennes forskning rörde skogsbrukets och klimatförändringens effekt på lavars inre känsloliv. Lena har också arbetat med klimatmodellering och inom energisektorn som miljöchef. Innan Sveaskog var hon vice vd för branschorganisationen Svebio (Svenska bioenergiföreningen).

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.