Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Kristina Palm

Prefekt KTH

Fotograf: Maarit Ströberg

Kristina Palm är prefekt på KTH i Södertälje och ansvarar för den stora expansion som KTH nu gör i samarbete med AstraZeneca, Scania, Södertälje kommun och Acturum.

Hon blev tilldelad Södertälje kommuns utmärkelse S:ta Ragnhildmedaljen den 6 juni i år för sitt arbete på KTH som bidragit till en stark framtidstro i Södertälje.

Parallellt med sitt arbete på KTH arbetar Kristina som forskare på Karolinska Institutet med frågor som rör det hållbara arbetet. Dessutom undervisar Kristina i såväl grundutbildning, forskarutbildning som i uppdragsutbildning på KTH och Karolinska Institutet i  ämnen som ledarskap, arbetsgruppers psykologi, konflikthantering, organisationsförändring och engagemang och stress i arbetet

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.