Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Johanna Hagelberg

Inköpschef på Stora Enso

Johanna Hagelberg är inköpschef på Stora Enso och medlem av koncernledningen. Hon har en bred erfarenhet av chefspositioner på bland annat Vattenfall, General Motors och NCC samt sitter i styrelsen för Bufab AB.

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.