Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Dan Eliasson

Rikspolischef

Dan Eliasson är rikspolischef sedan den 1 januari 2015 och har tidigare varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan. Dan har en lång erfarenhet från såväl Utrikesdepartementet som Justitiedepartementet och även varit statssekreterare hos tidigare justitieminister Thomas Bodström.

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.