Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Anders Ygeman

Inrikesminister

Anders Ygeman utsågs till inrikesminister i samband med att regeringen Löfven tillträde den 3 oktober 2014. Han var den förste personen att utses till inrikesminister sedan 1998 och som sådan har han ansvar för polisiära frågor, bekämpning av terrorism, civilt försvar och krisberedskap.

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.