Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Anders Hugnell

Partner och seniorkonsult Implement & styrelseledamot Lean Forum

Anders Hugnell

Anders Hugnell är vice ordförande i Lean Forum ansvarig för Lean Forum-konferensen och sedan fem år knuten till Implement Consulting Group i Stockholm. Han är en av pionjärerna inom lean i Sverige då han som industridoktorand redan på 80-talet kom att upptäcka Toyota Production System under sin tid på Scania i Södertälje. Anders är också initiativtagare till KTH Leancentrum i Södertälje.

Anders Hugnell valdes in i styrelsen hösten 2014 men har tidigare suttit i styrgruppen för Lean Forum-konferensen, en grupp som han nu är ordförande för. Han är engagerad i ett visionsarbete för lean som förhållningssätt och menar att målet är att integrera lean i organisationer på samma sätt som miljö och hållbarhetsarbetet blivit en naturlig del idag.

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.