Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Parallella sessioner


Efter morgonens övergripande reflektioner går vi vidare med de mer individuellt anpassade parallella sessionerna. Här väljer du själv mellan olika ämnes- och verksamhetsområden och den innehållsnivå du bäst känner passar dig.

  1. Myndigheter i samverkan för ett hållbart Sverige
  2. Ledarskap för att attrahera och motivera Generation Y
  3. Faktorer för ett långsiktigt och framgångsrikt lean-arbete
  4. Digitalisering, hållbarhet och lean
  5. Bygg en förbättringskultur med Toyota Kata
  6. Inställd
  7. Ägarskap från ledningen för hållbart förändringsarbete
  8. Agile och lean i samverkan för hållbar innovation

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.