Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

4. Bortom visualisering


Eftersom talade ord glöms så lätt har det skrivna ordet blivit normen för viktig kommunikation. Men inom några områden har vi lärt oss visuella metoder för att utveckla och tillägna oss information. En karta eller ritning kommunicerar information bättre än miljontals ord. Musiknoter gör översättning överflödig, då musiker som inte ens kan tala med varandra kan spela och utveckla avancerad musik.

Visuell representation möjliggör gränslös förståelse, insikt och användarbarhet, något som lean-folket har anammat.

Men titta på ett spaghetti-diagram. Visar det vad du behöver se eller finns det glapp mellan informationspunkterna? Eller titta på en värdeflödeskarta. Ser du och alla andra i värdeflödet vad ni verkligen behöver se? Vill du inte veta mer?

Ett exempel på en fungerande visuell applikation är notationssystemet för musik. Alla i orkestern ser samtidigt precis vad de behöver se. Den visuella representationen möjliggör att vem som helst med grundläggande färdigheter kan spela musik, till och med mer än korta sekvenser. På samma sätt ställer vår omvärld krav på att vi kan hantera och utveckla många saker samtidigt, ofta i relation till varandra och i samarbete med andra. Vårt sätt att hantera de kraven hänger inte med.

Johan Lundell kommer att leda en interaktiv workshop där du får utveckla din förmåga att ta era visuella metoder ett steg längre, så att de blir för din verksamhet och dess utveckling, vad notationssystemet är för musiken. Bra notationer förändrar hur vi lär, särskilt i grupper och över gränser. På så sätt kan vi övervinna ett av de svåraste hindren för våra utvecklingsambitioner.

En bild säger mer än tusen ord, en bra notation säger mer än tusen bilder. Den här sessionen öppnar upp för revolutionerande möjligheter för dig, ditt team och dina kollegor i de andra silosarna.

Här kan du läsa en Think tank-artikel av Johan.

Johan Lundell är innovatören, författaren och entreprenören som efter att ha studerat hundratals notationer med en lingvistisk begreppsapparat, lärt att komplexa företeelser och förlopp bättre kan beskrivas och utvecklas med hjälp av visuella notationer. Angreppssättet har visat sig fungera i så skilda verksamheter som elitidrott för grupper som vill lära sig snabbare men också göra avancerad information mer överskådlig, i ledningsgrupper som vill tydliggöra processer och inriktning och i underhåll för att höja säkerheten och göra det svårt att göra fel. Johan grundade företaget Nodd som fick en nominering till Årets innovatör inför Guldstänkgalan 2016.

johan_lundell

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.