Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Kalender

Publicera era aktiviteter här! Kontakta info@leanforum.se eller ring 070-832 19 38 för att få veta mer.

Kalender

Lean Produktutveckling

Sandholm Associates - Sandholm Associates, Tegnérgatan 40, Stockholm
September 20, 2017 - September 22, 2017 Besök hemsida

Black Belt-utbildning

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
September 25, 2017 - Maj 31, 2018 Besök hemsida

Lean Advanced

Plan och Lean Competence - Stockholm
September 26, 2017 - September 28, 2017 Besök hemsida

Effektiva ledningssystem och standardiserat arbete

Sandholm Associates - Sandholm Associates, Tegnérgatan 40, Stockholm
Oktober 3, 2017 - Oktober 4, 2017 Besök hemsida

Lean Ledarskap, 7,5 hp

KTH Leancentrum ger uppdragsutbildningen i samarbete med Produktionslyftet - Kvarnbergagatan, Södertälje
Oktober 10, 2017 - Februari 21, 2018 Besök hemsida

Utbildningsprogram för Leanledare

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Oktober 18, 2017 - April 30, 2018 Besök hemsida

Utbildning till Leansamordnare

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Oktober 18, 2017 - December 15, 2017 Besök hemsida

Processledning och processutveckling

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Oktober 18, 2017 - Oktober 19, 2017 Besök hemsida

Lean Forum 2017

Lean Forum - Göteborg, Chalmers tekniska högskola
Oktober 19, 2017 - Oktober 20, 2017 Besök hemsida

Kvalitetschefskurs

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Oktober 24, 2017 - Maj 18, 2018 Besök hemsida

Master Meeting med Pascal Dennis: Why do smart organizations struggle with lean?

Plan och Lean Competence - På värdföretaget Alfa Laval i Lund
Oktober 24, 2017 - Oktober 25, 2017 Besök hemsida

Lean i praktiken

Plan och Lean Competence - Stockholm
November 6, 2017 - November 8, 2017 Besök hemsida

Kurs i Värdeflödesanalys – Nuläge och framtida läge

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
November 9, 2017 - December 15, 2017 Besök hemsida

Leanspelet – handledarutbildning

Plan och Lean Competence - Göteborg
November 13, 2017 - November 13, 2017 Besök hemsida

Lean Admin-spelet – handledarutbildning

Plan och Lean Competence - Göteborg
November 14, 2017 - November 14, 2017 Besök hemsida

Kata Coach-träning

Plan och Lean Competence - Värdorganisationen Aros Electronics i Göteborg
November 28, 2017 - November 29, 2017 Besök hemsida

Lean Accounting – Målstyrning i processer

Sandholm Associates - Stockholm
Januari 23, 2018 - Januari 23, 2018 Besök hemsida

Effektiva flöden och processer

Sandholm Associates - Sandholm Associates, Tegnérgatan 40, Stockholm
Januari 29, 2018 - Januari 31, 2018 Besök hemsida

Lean Games Day

Plan och Lean Competence - Göteborg
Januari 30, 2018 - Januari 30, 2018 Besök hemsida

Publicera

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.