Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Kalender

Publicera era aktiviteter här! Kontakta info@leanforum.se eller ring 070-832 19 38 för att få veta mer.

Kalender

Bättre ledarskap 5hp

Högskolan i Borås - Orter beslutas efter intresse-anmälan till peter.kammensjo@hb.se, senast 15 nov.
Januari 24, 2018 - Mars 21, 2018 Besök hemsida

Effektiva flöden och processer

Sandholm Associates - Sandholm Associates, Tegnérgatan 40, Stockholm
Januari 29, 2018 - Januari 31, 2018 Besök hemsida

Lean Games Day

Plan och Lean Competence - Göteborg
Januari 30, 2018 - Januari 30, 2018 Besök hemsida

Master Meeting med professor Netland: Getting the most out of your lean program

Plan och Lean Competence - Göteborg
Februari 1, 2018 - Februari 1, 2018 Besök hemsida

Kvalitetschefskurs

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 5, 2018 - November 13, 2018 Besök hemsida

Förbättrings- och förändringsledning

Sandholm Associates - Sandholm Associates, Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 7, 2018 - Mars 9, 2018 Besök hemsida

Black Belt-utbildning

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 12, 2018 - November 9, 2018 Besök hemsida

Utbildningsprogram för Leanledare

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 14, 2018 - November 15, 2018 Besök hemsida

Utbildning till Leansamordnare

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 14, 2018 - Juni 12, 2018 Besök hemsida

Processledning och processutveckling

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 14, 2018 - Mars 16, 2018 Besök hemsida

Katacon Europe 2018 med Mike Rother

Lean Competence och 20 partners i Europa - Amsterdam
April 18, 2018 - April 19, 2018 Besök hemsida

Kurs i Värdeflödesanalys – Nuläge och framtida läge

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
April 19, 2018 - Juni 12, 2018 Besök hemsida

Effektiva ledningssystem och standardiserat arbete

Sandholm Associates - Sandholm Associates, Tegnérgatan 40, Stockholm
April 25, 2018 - April 26, 2018 Besök hemsida

Lean i praktiken

Plan och Lean Competence - Stockholm
Maj 15, 2018 - Maj 17, 2018 Besök hemsida

Lean Produktutveckling

Sandholm Associates - Sandholm Associates, Tegnérgatan 40, Stockholm
Maj 23, 2018 - Maj 25, 2018 Besök hemsida

Lean Advanced

Plan och Lean Competence - Stockholm
September 25, 2018 - September 27, 2018 Besök hemsida

Publicera

Logga in eller skapa konto för att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.