Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Kalender

Publicera era aktiviteter här! Kontakta info@leanforum.se eller ring 070-832 19 38 för att få veta mer.

Kalender

Kvalitetschefskurs

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Oktober 23, 2018 - Maj 10, 2019 Besök hemsida

Lean i praktiken

Plan och Lean Competence - Stockholm
November 6, 2018 - November 8, 2018 Besök hemsida

Leanspelet – handledarutbildning

Plan och Lean Competence - Göteborg
November 6, 2018 - November 6, 2018 Besök hemsida

Lean Admin-spelet – handledarutbildning

Plan och Lean Competence - Göteborg
November 7, 2018 - November 7, 2018 Besök hemsida

Lean Produktion, 7,5 hp

KTH Leancentrum - KTH Södertälje, Kvarnbergatan 12
December 4, 2018 - Maj 8, 2019 Besök hemsida

Lean Ledarskap, 7,5 hp

KTH Leancentrum - Södertälje
Januari 15, 2019 - Maj 15, 2019 Besök hemsida

Effektiva flöden och processer

Sandholm Associates - Sandholm Associates, Tegnérgatan 40, Stockholm
Januari 21, 2019 - Januari 23, 2019 Besök hemsida

Bättre ledarskap 5hp

Högskolan i Borås - Orter beslutas efter intresse-anmälan till peter.kammensjo@hb.se, senast 15 nov.
Januari 31, 2019 - Mars 27, 2019 Besök hemsida

Förbättrings- och förändringsledning

Sandholm Associates - Sandholm Associates, Tegnérgatan 40, Stockholm
Februari 13, 2019 - Februari 15, 2019 Besök hemsida

Utbildningsprogram för Leanledare

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 6, 2019 - November 15, 2019 Besök hemsida

Utbildning till Leansamordnare

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 6, 2019 - Juni 4, 2019 Besök hemsida

Processledning och processutveckling

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 6, 2019 - Mars 8, 2019 Besök hemsida

Lean Produktutveckling

Sandholm Associates - Sandholm Associates, Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 11, 2019 - Mars 13, 2019 Besök hemsida

Black Belt-utbildning

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
Mars 20, 2019 - November 8, 2019 Besök hemsida

Kurs i Värdeflödesanalys – Nuläge och framtida läge

Sandholm Associates - Tegnérgatan 40, Stockholm
April 11, 2019 - Juni 4, 2019 Besök hemsida

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.