Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Årets Exjobb

LEAN FORUMS STIPENDIUM
Årets exjobb

2015/2016


Lean Forums pris för Årets bästa examensarbete 2015/2016 gick till Emelie Israelsson och Helena Johansson för deras arbete ”Tidsreduktion i tvärfunktionella flöden – Orsaksanalys av lean-slöserier på Westinghouse Bränslefabrik i Västerås”.

Vinnarna har utsetts av Lean Forums styrelse, i konkurrens med 29 andra bidrag. Juryns motivering lyder:

Emelie Israelsson och Helena Johansson har på ett systematiskt sätt använt rotorsaksanalys för att identifiera och förklara slöserier i produktionen. De har på ett förtjänstfullt sätt redovisat hur varje rekommenderad åtgärd är kopplad till rotorsakerna och tagit fram förbättringsförslag som bidrar till företagets hållbara utveckling.

Examensarbetet har utförts vid Linköpings universitet med Veronica Lindström som handledare.

Prissumman är totalt 15.000 kr. Priset delades ut vid konferensen Lean Forum 2016 på på Clarion Hotel Skanstull i Stockholm den 19-20 oktober. Examensarbetet presenterades på konferensen under workshopen ”Framgångsrika föredömen”, då också finalisterna i Svenska Leanpriset presenterade sina erfarenheter.

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.