Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Årets Exjobb

LEAN FORUMS STIPENDIUM
Årets exjobb

2013/2014


Årets examensarbete 2013/2014 fokuserar kundorientering inom offentlig sektor

exjobb2014[1]

Fotograf: Camilla Svensk


Lean Forums pris för Årets bästa examensarbete går till Anna Wåhlin och Malin Hoorn Ceder för deras arbete ”Kundorientering – en utmaning för offentlig verksamhet”.

Vinnarna har utsetts av Lean Forums styrelse, i konkurrens med 24 andra bidrag. Motiveringen lyder:

”Det centrala i lean och kvalitetsutveckling är fokus på ökat värde för kunden. Examensarbetet utmärker sig genom att fokusera på betydelsen av utifrånperspektiv i förbättringsarbetet och föra in det i en miljö där kundbegreppet är komplext. Flera organisationer inom offentlig sektor kan ha stor nytta av att läsa denna rapport.”

Examensarbetet har utförts vid Mittuniversitetet Östersund med Johan Lilja som handledare.

Prissumman är totalt 15.000 kr. Priset delades ut vid konferensen Lean Forum 2014 på Slagthuset i Malmö 30 september-1 oktober. Examensarbetet presenterades på konferensen under workshopen ”Framgångsrika föredömen”, då också finalisterna i Svenska Leanpriset presenterade sina erfarenheter.

>> Ladda ned examensarbetet Kundorientering – en utmaning för offentlig verksamhet

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.