Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
THINK TANK

Vårt nyårslöfte: Vi lovar att inte sluta!

- 15 januari, 2015

Det har varit ett spännande år och vi har under 2014 sett utveckling och engagemang hos medarbetare och chefer som ger ett rus i kroppen och energi till att fortsätta engagemanget i Lean Forum.

Tillsammans med Västerbottens Läns Landsting samlade vi över 700 människor som ville göra sin organisation lite bättre varje dag.

I Malmö samlades nästan 400 deltagare som kom för att inspireras och hämta ny kunskap eller kanske få bekräftelse på att de principer man leder efter kan öka värdet för organisationen och medarbetarna. Vi har också mött flera hundra personer i utbildningar och på olika studiebesök. Det har varit ett av de mest aktiva åren i vår historia och en ära att vara delaktig i.

Vi har nu många utmaningar framför oss. Vi vill skapa en plattform för alla med intresse för Lean. Där vi ska vara den naturliga sökmotorn när ni vill hitta utbildare, konsulter, ny vetenskap eller ny erfarenhet. Vår nya hemsida är fortfarande under uppbyggnad och vi är långt ifrån nöjda men vi har kommit en liten bit på vår väg.

Under året har det diskuterats vad Lean är och om det kan skada medarbetare och organisationer. Eftersom det är upp till var och en att definiera begreppet, eller framförallt innehållet i Lean så är det inte lätt att ge sig in i en diskussion där vi ibland tolkar Leans innehåll väldigt olika. Lean används av vem som helst när som helst, och så ska det vara. Det finns ingen som har ensamrätt på ordet, men det Lean vi står för innehåller framförallt en värdering som vi inte förhandlar bort – ”Respekten för medarbetaren, organisationen och samhället”.

Det är medarbetarna som ska vara med att förbättra verksamheten. Det är medarbetarna som ska tränas och utbildas i vad som är värdeskapande för kunden eller patienten och få tid och verktyg för att få bort slöserier. Flödeseffektivitet och kvalitet är principerna som alla beslut ska förhålla sig till och ledningen ska stödja förbättringsarbetet men även utmana efter hand som lärdomarna ökar.

Det tar tid att bygga upp en struktur för ständiga förbättringar som drivs genom alla medarbetare och stöttas av cheferna. När ledningen förstår värdet av de små ständiga förbättringarna, då kommer de också att efterfråga dem precis varje dag och då kan vi börja skapa den kulturförändring som många gånger måste till för börja jobba mot Lean. Tålamod, idogt arbete och ett ändrat ledarskap som stöttar och tränar sina medarbetare i förbättringsarbetet avgör framgången och hållbarheten.

När vi möter människor på alla nivåer som verkligen har förändrat sin organisation och skapat ett engagemang hos alla medarbetare och där resultaten visar en tydlig förbättring, då känns diskussionerna om vad Lean egentligen ärlångt borta och oviktiga. Och vi undrar lite i det tysta var skadan finns.

När dessa människor i nästa mening säger ”vi har inte gjort så mycket och vi har så mycket mer kvar att lära och göra”. Då vet vi att vi ska fortsätta jobba för att sprida all erfarenhet och kunskap som finns runt om i vårt avlånga fantastiska land – det är ett av våra viktigaste uppdrag som vi lovar att inte sluta med.

Önskar därför Er alla en riktigt god fortsättning på det nya året med nya spännande erfarenheter!

Lena Lundh

Ordförande Lean Forum

Bli medlem

Få tillgång till vårt nyhetsbrev och inbjudningar till aktiviteter helt kostnadsfritt.

Think Tank Flash

Har du hört ljudet av kvalitet?

Jag har varit med om det många gånger. Känt det i luften, på lukten och hört ljudet av framgång och kvalitet. Ibland hörs det inte alls; det är det som…

Läs mer
Think Tank Flash

Skogsbränder, krishantering och lean

Efter en lång varm sommar är det för många dags att ta tag i vardagssysslorna igen. De flesta av oss verkar trots allt tycka det är ganska skönt att komma…

Läs mer
Think Tank Flash

Kan lean bidra till att världen är en bättre plats 2030?

193 av världens regeringar har under FN-flagg enats om utvecklingsmål på 17 olika områden för att världen ska vara en betydligt bättre plats 2030 än den är idag. Planen, som…

Läs mer
Think Tank Flash

Lean för Innovation – De tre stegen till effektiv produktutveckling

Sommaren här och arbetet med höstens Lean-konferens är i full gång. Årets tema är ”Lean = Innovation” och kommer att belysa hur innovation och lean hänger ihop ur många olika…

Läs mer

Publicera

Logga in eller skapa konto för att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.