Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
News Flash

Tio bästa leanråden från Nolato Meditech

Redaktion – 16 november, 2015

Årets vinnare av Svenska Leanpriset, det skånska medicinteknikföretaget Nolato Meditech delar här med sig av sina tio bästa råd till andra organisationer och företag som vill börja jobba med lean.

Nolato Meditech tillverkar och utvecklar och polymera produkter och system i nära samarbete med ledande kunder inom medicinteknik och läkemedel.

Nolato Meditech tillverkar och utvecklar och polymera produkter och system i nära samarbete med ledande kunder inom medicinteknik och läkemedel.

Leankoordinatorn Lennart Danielsen säger att man på företaget är väl medvetna om att lean inte bara är en samling verktyg som ska implementeras i en viss ordning.

– För oss handlar lean främst om företagskultur, ett sätt att vara. Nolato Meditech med sina 200 anställda har sedan 2011 arbetat med ett eget lean-inspirerat produktionssystem kallat Medical Excellence. I det har man kombinerat leanprinciper med god tillverknings- och dokumentationssed (GMP & GDP). Tillsammans har 25 olika förbättringsgrupper inom alla funktioner i företaget genomfört 3 600 förbättringar på fyra år.

– Det kan vara allt från att sätta upp en krok till en lampa till att införa ett nytt dokumentationshanteringssystem. Det som skiljer är tid och resurser. Att sätta upp kroken tar fem minuter men att införa komplexa datasystem handlar om år, men för säkerheten är de precis lika viktiga, menar Lennart Danielsen.

Fotograf: Filip Järnehag

Fem glada pristagare från Nolato Meditech, fr v Johan Iveberg, Anna Celsing, Lennart Danielsen, Patrik Tranehiem, Kamil Bobrowski.

Ledningsgruppen med vd:n Johan Iveberg har varit en viktig drivkraft bakom arbetet, enligt Lennart Danielsen. Det är därför hans första råd till andra organisationer som funderar på att dra igång ett arbete med lean.

– Jag skulle vilja gå så långt som att har man inte med sig ledningen i arbetet så är det lika bra att låta bli att dra igång ett så omfattande arbete.

Johan Iveberg har erfarenhet av att jobba med lean sedan tio år tillbaka på flera olika företag och kunde ta med sig erfarenheterna av både lyckade och misslyckade satsningar, vilket har varit värdefullt för Nolato Meditech.

Nolato Meditechs tio bästa bästa tips och råd för att lyckas med lean:

 1. Ledningens engagemang på alla nivåer är A och O. Dessutom måste alla ledare vara införstådda med vidden av en lean-implementering. Genomför därför på ett tidigt stadium ledarskapsdagar och utbildningar i ämnet lean så att ledarna kan få svar på sina frågor och funderingar så att de i sin tur kan ge medarbetarna bra svar. För frågorna kommer!
 2. Se till att ha minst två leankoordinatorer som kan stötta varandra i arbetet. Ensamma eldsjälar riskerar att bränna ut sig. På Nolato Meditech har man löst det med två heltidstjänster som delas på tre personer. Övrig tid har Lennart och hans två kollegor arbetat som projektledare. Fördelen är dels att de alltid har någon att bolla med, dels att de vid arbetstoppar som till exempel inför en medarbetardag kan lägga allt annat arbete åt sidan för att fokusera på leanarbetet.
 3. Leankoordinatorerna ska inte ingå i linjen utan fungera som en stödorganisation som tillsammans med ledningsgruppen driver på arbetet. Annars är risken stor att också koordinatorerna sugs in arbetet vid exempelvis störningar och man tappar fokus på leanarbetet.
 4. Ha tålamod och tid. Det är små anpassade steg som gäller. Stäm också av att alla ”är med på banan” innan nästa steg tas. Förvänta dig inte att alla är lika insatta som du. Vi har hållit på sedan 2011 och vi upprepar hela tiden budskapen på fabriksmöten, vid utbildningar, vid målstyrning etc. Vi arbetar också mycket med visualisering.
 5. För att få med alla från början är ett bra tips att börja med förbättringar som man ser resultat av på en gång. ”Ordning och reda” är enkelt och ger snabba, synliga resultat.
 6. Sök gärna inspiration hos andra. Det finns alltid de som är bättre att lära av. Men tänk på att det aldrig går att kopiera rakt av. Ha inte heller så mycket respekt för lean, utan omvandla leanbegreppen till de egna kulturella förutsättningarna.
 7. Ta fram och genomför egna utbildningar. Vi på Nolato Meditech har sju olika utbildningar på olika nivåer. Grundutbildningarna måste alla på företaget gå. De andra är frivilliga och då ingår kurslitteratur. Vi hämtar gärna inspiration och föreläsare från andra, men vi känner vår organisation bäst och hämtar förklarande exempel från det dagliga arbetet.
 8. Förringa inte värdet av symboler. Vi tog fram en logotype för Medical Excellence
  På Nolato Meditech har man roligt med lean på medarbetardagar.

  På Nolato Meditech har man roligt med lean på medarbetardagar.

  som används mycket ute i lokalerna såväl som i informationsmaterial och dokument. Den symboliserar våra åtta byggstenar i leanarbetet: vår leankultur, medarbetare, ständiga förbättringar, kvalitet, just in time, hållbar utveckling, säker arbetsmiljö och kunden i fokus.

 9. Ha roligt med lean! Varje år arrangerar vi en medarbetaredag med inspirerande workshops kopplade till våra åtta byggstenar i leanarbetet samt bjuder in kända föreläsare.
 10. Var inte rädd för att pröva olika verktyg och korrigera längs vägen eller starta om från början. Tjura inte på med ett leanverktyg bara för att ni trodde att det var en bra grej. Behoven måste styra.

 

News Flash

Permobil Produktion vann Svenska Leanpriset 2017

På konferensen Lean Forum 2017 delades Svenska Leanpriset ut för tionde gången i ordningen. Vinnare blev Permobil Produktion AB. Fotograf: Tim Kristensson. Företaget, som tillverkar individanpassade elrullstolar till främst europeiska…

Läs mer
News Flash

Välkommen till årsmöte 2017

Lean Forum är en ideell förening och alla medlemmar är varmt välkomna att delta i föreningens årsmöte. Tid och plats Onsdagen den 18 oktober 2017 kl 18.00 på Chalmers tekniska högskola,…

Läs mer
News Flash

Lars Sörqvist: Storsatsning på lärande krävs för att möta konkurrensen från Kina, Indien och Sydkorea

En av dem som medverkar på Lean Forum 2017 är Lars Sörqvist. Han är partner på Sandholm Associates, docent vid KTH och vice president för International Academy for Quality, vilket är…

Läs mer
News Flash

Hallå där, Laura Hartman…

På Lean Form 2017 möter du Laura Hartman, senior rådgivare och föreläsare med 20-årig erfarenhet från forskning och ledarskap i offentlig sektor. Idag är Laura också ordförande för Tillitsdelegationen, som…

Läs mer

Publicera

Logga in eller skapa konto för att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.