Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Think Tank Medlem

Dan Eliasson


Dan Eliasson är rikspolischef och har tidigare varit generaldirektör på Försäkringskassan och Migrationsverket, ambassadör och internationell chefsförhandlare vid Justitiedepartementet.

Eliasson har även varit engagerad i Socialdemokraterna där han arbetat som politisk sakkunnig under Laila Frievalds och kansliråd vid Utrikesdepartementet.

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.