Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Think Tank Medlem

Bengt Savén


Bengt Savén arbetar på Saab Aeronautics – numera framförallt med internationell affärsutveckling, men också med leanstöd och ledarutveckling. Han är aktiv i flera lean-nätverk och har sitt huvudsakliga intresse inom leant ledarskap.

Bengt har erfarenhet från flera chefstjänster, bl.a. som produktionsteknisk chef inom ABB och som produktionschef och operativ chef inom Saab Aerostructures. Han har också tjänstgjort som professor i Förändringsledning vid Linköpings Universitet och som ordförande i PLAN.

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.