Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Väg ur krisen

Redaktion


Med insikt om att den svenska industrin en dag kommer att stå för endast 2 % och jordbrukare redan idag ca 2 % av den arbetande befolkningen – totalt 4 % – måste vi inse att resten 96 % av befolkningen måste ta ett större ansvar för vår nationella produktivitet och vårt välstånd via export. Det innebär ett ökat intresse för andra länder och ett nytt exportansvar inom de flesta offentliga organisationerna. En resurssnål Lean 6-Sigma -modell behövs för offentlig utveckling av kvalitativ export som samtidigt ger en hög produktivitet och kvalitet inom offentliga organisationer. Våra nya kunder hos de nya växande världsekonomierna (Kina, Mellanöstern, BRIC, Centralamerika, Afrika m fl) kommer inte att köpa improduktiva lösningar med låg kvalitet av oss – de systemlösningar vi exporterar måste ligga i världsklass. Men vi har en stark draghjälp av en global beundran och respekt för The Swedish Model.

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.