Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Lean VSM enligt EXPIRA-metoden

Redaktion


VSM, i syftet att åstadkomma signifikanta Lean ekonomivinster, syftar i min huvudtillämpning till halverad genomloppstid. Den Gyllene Nyckeln till detta är att identifiera ställtidernas ogenomtänkta upplägg och slarv. En stillastående, väntande process är en blödande ekonomi. Med EXPIRA-metoden får ni elektronisk VSM-dokumentation på vita stora pdf-ark, som kan skickas och zoomas på dataskärmar och dataprojektorer. Parallellt undertill ligger ekonomiska Lean detaljnyckeltal med noggrann uträkning vart tiden går och vad den kostar i varje minut längs flödet. Tiderna är ju kopplade till använda arbetsmetoder och maskiner. Ni kan sitta i globala samarbetsmöten på distansvideokonferens och ytterligare trimma dessa lagerplatser och ställtider i Era globala leveranskedjor – såväl Inåt som Utåt.

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.