Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Lean & Green – en spännande utmaning

Redaktion


Uppvärmningen av klimatsystemet är otvetydig och människans utsläpp av växthusgaser är orsaken till klimatförändringarna. FN:s klimatpanel IPCC har aldrig uttryckt sig så tydligt som i sin senaste klimatrapport som presenterades nyligen i Stockholm. Man slår fast att många av de förändringar som inträffat sedan 1950 med klimatet saknar motstycke under de senaste tiotals till tusentals åren.

På Lean Forums konferens i oktober hade Dr Keivan Zokaei från Storbritannien en workshop på ämnet Lean & Green. Han visade på ett flertal föredömliga företag och praktiska arbetssätt som både förbättrar miljön och företagets konkurrenskraft. Går det verkligen?

Trots många initiativ för minskad miljöpåverkan, såväl nationella som internationella, sker för lite aktivitet i våra företag och organisationer. Att människan påverkar miljön är ett faktum, men verkar inte vara en tillräcklig drivkraft för att få oss att arbeta med kontinuerlig minskning av miljöpåverkan. Utifrån sin forskning lyfte Keivan fram två viktiga punkter för att få till ett lyckat miljöarbete:

  • utgå ifrån verksamhetens perspektiv
  • praktiska arbetssätt med synergier kring lean…

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.