Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Lean 6S artiklar i arkivet

Redaktion


Studera artiklar skrivna inom Lean och 6-Sigma under de senaste 25 åren. En intressant evolution i Sverige av de Lean-kunskaper vi dels hämtat utifrån Japan och USA, men också skapat själva i våra egna innovationer, som t ex kvalitetshöjningen till 5.4 Sigma inom Ericssons basstationer för mobiltelefonsystem redan 1986-89.

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.