Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Rational Descriptions, Decisions, and Designs, 490 s

Myron Tribus

Boken bygger på Bayes statistik som beslutsstöd inom teknisk utveckling för avgöranden inom det osäkra gränslandet mellan det kända och det ännu okända. För att kunna bestämma gränsen mellan det kända och det okända introducerar Tribus läsaren i en logisk systematik baserat på statistisk tolkning för beslut baserat

på en kombination av Bayes’ ekvation och entropi.

Nytryck år 2000. Första utgåvan 1969. Språk: Engelska. Tryck: Expira Utbildning.

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.