Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Lean med hjärta och kreativitet

Isabel Runebjörk och Monika Wendleby

Nu finns Lean med hjärta och kreativitet i vår bokbutik.

Så här säger Dan Eliasson om boken:

– I denna bok ges en unik berättelse om hur två ytterst skickliga yrkespersoner närmat sig lean och de utmaningar det inneburit för dem… Gör en cocktail med några delar lean, några delar autentiskt ledarskap och några delar kommunikation så uppstår en av de mest smakfulla bidrag om modernt svenskt utvecklingsarbete som idag går att uppbringa. Det är den blandningen Du har framför Dig. Jag vet att Du kommer att ha stor behållning av den.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.