Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Lean 6 Sigma-presentation, 20 s

Håkan Södersved

Åtta olika sammandrag. 1. Tilltagande konkurrens tvingar fram genomgående förändringar. 2. Satsa på den förbisedda människan med Demings filosofi och 14 punkter. 3. Lean Production genom samkörning av produkt- och produktionsutveckling. 4. Statistik med 7QC-Tools, SPC och mätosäkerhet i Sex Sigma. 5. Konstruktörens

försöksplaneringsverktyg DOE. 6. Kundfokus med quality function deployment QFD. 7. De nya sju ledningsverktygen 7MT. 8. Platt teamarbete i Lean produktion på japanskt vis. Denna ingår i den personliga Green Belt och Black Belt-dokumentationen. Särtryck: Expira Utbildning.

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.