Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Kunskapsutveckling i Japan för Lean o 6-Sigma

Håkan Södersved

Rapport från forskningsresan 1993 som Håkan utförde för att reda ut bakgrunden till kunskapsgenerering inom företag och utbildningssystem i Japan. 4,2 universitet på 1 milj invånare – motsvarar 37 universitet i Sverige. Kan det ha betydelse? Kan vidareutbildning som nyanställd på företag 2 år efter akademisk doktorsexamen ha

en betydelse? Tryck: Expira Utbildning.

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.